ตรวจสอบคะแนนคลิกที่นี่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a3JrlS1fgB5IMMP0U-zQVu9fF_dgKWrZ250lJQFvNuc/edit#gid=1297941773


โครงการสอนวิชาแชร์บอล รหัส พ21104


สัปดาห์ที่
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
ภาระงาน
กำหนดส่ง
1
18-22 พ.ค 58
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
ออกกำลังกาย 3 ขั้นตอน
บัตรส่งเสริมสุขภาพ
15 ชั่วโมง/1 ภาคเรียน
ส่งปลายภาค
2
25-29 พ.ค 58
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทดสอบทักษะกระโดดเชือก
ทดสอบกระโดดเชือกครั้งที่ 1

3
1-5 มิ.ย 58
ประวัติและความเป็นมา
สร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์


4
8-12 มิ.ย 58
การส่งลูกระดับอก
ทดสอบการส่งลูกระดับอกในแผนการสอนต่อไป

5
15-19 มิ.ย 58
ทดสอบการส่งลูกระดับอก


6
22-26 มิ.ย 58
ส่งบอลเคลื่อนที่แบบสามคนอ้อมหลัง
ทดสอบการส่งบอลแบบสามคนอ้อมหลังในแผนการสอนต่อไป

7
29 มิ.ย – 3 ก.ค 58
ทดสอบส่งบอลแบบสามคนอ้อมหลัง


8
6-10 ก.ค 58
การส่งลูกเหนือศีรษะ
การส่งลูกแบบกระดอนพื้น
ทดสอบการส่งลูกเหนือศีรษะในแผนการสอนต่อไป

9
13-17 ก.ค 58
สอบกลางภาคเรียน


10-11
20-31 ก.ค 58
ทดสอบสรรถภาพ
- ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
- วิ่ง 800 เมตร
- ลุกนั่ง
- ดันพื้น
- ความอ่อนตัว


12
3-7 ส.ค 58
ทดสอบการส่งลูก เหนือศีรษะ


13
10-14 ส.ค 58
ทักษะการยิงลูกลงตะกร้า
ทดสอบการยิงลูกลงตะกร้าในแผนการสอนต่อไป

14
17-21 ส.ค 58
ทดสอบทักษะการยิงลูกลงตะกร้า


15
24-28 ส.ค 58
- กติกาการแข่งขัน - การเล่นเกมรุก
- การเล่นเกมรับ - การยืนตำแหน่ง


16
31 ส.ค – 4 ก.ย 58
การแข่งขันแชร์บอลแบบพบกันหมด


17
7-11 ก.ย 58
การแข่งขันแชร์บอลแบบพบกันหมด


18
14-18 ก.ย 58
การแข่งขันแชร์บอลแบบพบกันหมด

สอบเก็บตกคะแนน


19
21-25 ก.ย.58
สอบปลายภาคเรียนการวัดประเมินผลรายภาคเรียน
รายการที่
ด้าน
รายละเอียด
คะแนน
1.
ทักษะ
การกระโดดเชือก
การส่งลูกระดับอก
การส่งบอลอ้อมหลัง 3 คน
การโยนลูกลงตะกร้า
การแข่งขัน
10
10
10
10
10
2.
เจตคติ
บัตรส่งเสริมสุขภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
10
10
3.
ความรู้
กติกาแชร์บอล,
สอบปลายภาค
10
20
รวม
100